Academy.vn * Học tiếng anh * Thì hiện tại đơn trong tiếng anh: cấu trúc, cách dùng và bài tập

Thì hiện tại đơn trong tiếng anh: cấu trúc, cách dùng và bài tập

2016-09-28 15:12:00

Định nghĩa, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết, cấu trúc thì hiện tại đơn ở thể khẳng định, phủ định, câu hỏi và bài tập thì hiện tại đơn trong tiếng anh có đáp án chính xác và đầy đủ nhất.

Tầm quan trọng của thì hiện tại đơn trong tiếng anh:

Suốt nhiều năm học tiếng Anh ở trường rồi các trung tâm ngoại ngữ, người Việt phải nhồi nhét vào đầu gần 10 thì cùng vô số những cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Nhưng nếu để ý, trong giao tiếp thường ngày với người bản ngữ, bạn sẽ gần như chẳng bao giờ phải sử dụng đến lượng kiến thức khổng lồ ấy. Thực tế, chúng dường như chỉ phát huy tác dụng khi bạn cần phải vượt qua các bài kiểm tra, các kỳ thi ngoại ngữ định kì? Có một sự thật là, dù câu chuyện người bản ngữ định nói là gì thì họ hầu như chỉ sử dụng 3 thì đơn giản: hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn.

Dù điều đó có vẻ là sai so với những gì bạn được học ở trường nhưng chỉ cần đối phương hiểu đúng những gì họ muốn nói thì chẳng có vấn đề gì cả. Bạn có biết? Nhiều người bản địa thực sự không biết hết các thì của chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, thậm chí còn viết sai ngữ pháp. Chỉ cần học 3 thì và 1000 từ vựng là bạn có thể nói tiếng anh lưu loát - Đây là nhận định của các giảng viên dạy tiếng anh lâu năm và cũng là nhận xét của các giáo viên bản ngữ khi tham gia dạy tiếng anh tại Việt Nam. Và 3 thì mà bạn cần học là Quá khứ đơn, hiện tại đơn và tương lai đơn. 

Academy.vn hiểu rõ điều này và đã thiết kế ra chương trình tiếng anh cho người mất căn bản, có thể nói đây là chương trình đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam được xây dựng dành riêng cho những người mất căn bản, bạn có thể tham gia học thử bằng cách nhấn vào nút đăng ký học ở trên. Bài viết dưới đây là 1 phần nhỏ nằm trong chương trình này!

Tóm tắt: Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Tóm tắt cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh:

 • Dùng để diễn tả thói quen hoặc những việc thường xuyên xảy ra ở hiện tại: Ex: We go to work every day.  (Tôi đi làm mỗi ngày) My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn thức dạy sớm.)
 • Dùng để diễn tả những sự vật, sự việc xảy ra mang tính quy luật: Ex:  This festival occur every 4 years. (Lễ hội này diễn ra 4 năm một lần.)
 • Dùng để diễn tả các sự thật hiển nhiên, một chân lý, các phong tục tập quán, các hiện tượng tự nhiên Ex: The earth moves around the Sun. (Trái đất quay quanh mặt trời)
 • Dùng để diễn tả lịch trình của tàu, xe, máy bay,… Ex: The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng mai.)

Không giống với những video học về thì hiện tại đơn trên mạng, nội dung về thì hiện tại đơn trong khoá tiếng anh cho người mất căn bản tại Academy.vn được thiết kế với những bài học là các Module siêu nhỏ tập trung trả lời các vấn đề cụ thể mà bạn có thể gặp phải khi ứng dụng kiến thức vào thực tế chẳng hạn như Cách làm bài tập với thì hiện tại đơn, thì hiện tại đơn áp dụng trong tiếng anh giao tiếp như thế nào ...

Toàn bộ các module học này nhằm từng bước giúp bạn lấy lại căn bản & áp dụng ngay vào các tình huống giao tiếp thông dụng để có thể ghi nhớ lâu hơn, Các module nhỏ này sẽ được kết nối với nhau theo từng cấp độ phức tạp để đảm bảo bạn có thể học từng phần hoặc học toàn phần trong việc rèn luyện kỹ năng tiếng anh của mình, hãy cùng khám phá mô hình học tập mới này tại khoá học tiếng anh cho người mất căn bản nhé!

Thì hiện tại đơn là gì?

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì này diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Thì hiện tại đơn trong tiếng anh: cấu trúc, cách dùng và bài tập

Cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh

 • Dùng để diễn tả thói quen hoặc những việc thường xuyên xảy ra ở hiện tại

Ex: We go to work every day.  (Tôi đi làm mỗi ngày) My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn thức dạy sớm.)

 • Dùng để diễn tả những sự vật, sự việc xảy ra mang tính quy luật

Ex:  This festival occur every 4 years. (Lễ hội này diễn ra 4 năm một lần.)

 • Dùng để diễn tả các sự thật hiển nhiên, một chân lý, các phong tục tập quán, các hiện tượng tự nhiên.

Ex: The earth moves around the Sun. (Trái đất quay quanh mặt trời)

 • Dùng để diễn tả lịch trình của tàu, xe, máy bay,…

Ex: The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng mai.)

 

Công thức thì hiện tại đơn (HTĐ)

Thể

Động từ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

(+)   S + am/are/is + ……I + am  ;    We, You, They  + are He, She, It  + is Ex:  I am a student. (Tôi là một sinh viên.)   (+)   S + V(e/es) + ……I , We, You, They  +  V (nguyên thể)He, She, It  + V (s/es) Ex:  He often plays soccer. (Anh ấy thường xuyên chơi bóng đá)

Phủ định

(- ) S + am/are/is + not +…is not = isn’t ; are not = aren’tEx:  I am not a student. (Tôi không phải là một sinh viên.)   (-)  S + do/ does + not + V(ng.thể) +…..do not = don’t;        does not = doesn’tEx:  He doesn’t often playsoccer. (Anh ấy không thường xuyên chơi bóng đá)  

Nghi vấn

(?) Yes – No question (Câu hỏi ngắn) Q: Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?A:  Yes, S + am/ are/ is. No, S + am not/ aren’t/ isn’t. Ex:  Are you a student? Yes, I am. / No, I am not. (?) Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi) Wh + am/ are/ is  (not) + S + ….? Ex: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)   (?) Yes – No question (Câu hỏi ngắn) Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?A:  Yes, S + do/ does. No, S + don’t/ doesn’t. Ex:  Does he play soccer? Yes, he does. / No, he doesn’t. (?) Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi) Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….? Ex: Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)

Lưu ý

Chia động từ ngôi thứ 3 số ít bằng cách thêm “s/es” vào sau động từ nguyên thể*  Hầu hết các động từ được chia bằng cách thêm “s” vào sau động từ nguyên thể*  Thêm “es” vào những động từ có tận cùng là: ch, sh, s, ss, x, z, o Ex:                   watch  – watches                      miss  – misses Wash  – washes                        fix   – fixes Động từ kêt thúc bằng “y” thì có 2 cách chia Trước “y” là môt nguyên âm thì ta giữ nguyên và thêm “S”: play  =>  plays Trước “y” là môt nguyên âm thì ta chuyển “y” -> “i”+ es: try  => tries  

Cách nhận biết thì HTĐ

 • Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).
 • Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)
 • Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

 Bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

Bài 1: Điền trợ động từ:

I ………. like tea.

He ………. play football in the afternoon.

You ………. go to bed at midnight.

They……….do the homework on weekends.

The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

My brother ……….finish work at 8 p.m.

Our friends ………. live in a big house.

The cat ………. like me.

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

He always wear/wears a white coat.

They never drink/drinks beer.

Lucy go/goes window shopping seven times a month.

She have/has a pen.

Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She (not study) ………. on Saturday. He (have) ………. a new haircut today. I usually (have) ……….breakfast at 6.30. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings. I like Math and she (like)……….Literature. My sister (wash)……….dishes every day. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc:

My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________ He (stay) up late? (sometimes) => ____________ I (do) the housework with my brother. (always) => ____________ Peter and Mary (come) to class on time. (never) => ____________ Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________ You (go) shopping? (usually) => ____________ She (cry). (seldom) => ____________ My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits to work? =>Do they wear suits to work?

she / not / sleep late at the weekends =>________

we / not / believe the Prime Minister =>________

you / understand the question? =>________

they / not / work late on Fridays =>________

David / want some coffee? =>________

she / have three daughters =>________

when / she / go to her Chinese class? =>________

why / I / have to clean up? =>_______

Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

Đáp án:

Bài 1: Điền trợ động từ:

I don’t like tea.

He doesn’t play football in the afternoon.

You don’t go to bed at midnight.

Theydon’t do the homework on weekends.

The bus doesn’tarrive at 8.30 a.m.

My brother doesn’tfinish work at 8 p.m.

Our friends don’t live in a big house.

The cat doesn’t like me

Bài 2: Chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

He always wear/wears a white coat.

They never drink/drinks beer.

Lucy go/goes window shopping seven times a month.

She have/has a pen.

Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

She teach/teaches

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She dosen’t study on Saturday. He has a new haircut today. I usually have breakfast at 6.30 Peter doesn’t study|does not studyvery hard. He never gets high scores. My mother often teachesme English on Saturday evenings. I like Math and she likes My sister washesdishes every day. They don’t have|do not havebreakfast every morning.

Bài 4: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc và hoàn thành câu

=> My brothers often sleepon the floor.

=> Does hesometimes stay up late?|Does he stay up late sometimes?

=> I always dothe housework with my brother.

=> Peter and Mary never cometo class on time.

=> Why doesJohnson always get good marks?

=> Doyou usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has

Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh

She doesn’t sleep late at the weekends.

We don’t believe the Prime Minister.

Do you understand the question? They don’t work late on Fridays.

Does David want some coffee? She has three daughters.

When does she go to her Chinese class?

Why do I have to clean up?

Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ: My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like|doesn’t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let|doesn’t let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Từ khóa:

 • dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
 • cấu trúc thì hiện tại đơn
 • bài tập thì hiện tại đơn
 • thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
 • cấu trúc thì quá khứ đơn
 • thì hiện tại đơn giản
 • bài tập thì hiện tại đơn có đáp án
 • bài tập thì hiện tại đơn lớp 6
 • bài tập thì hiện tại đơn lớp 7
 • bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn
 • bài tập thì hiện tại đơn với tobe

 

Gửi nhận xét!

BÌNH LUẬN TỪ THÀNH VIÊN
 • le hoang anh 3 Ngày qua

  chưa đầy đủ cho lắm mong làm lại cho đầy đủ hơn

  Trả lời
 • Phán Kelvin 3 Tuần qua

  Mọi kiến thức cũ của tôi được khơi dậy từ đây ....cảm ơn admin nhiều...

  Trả lời
 • hoc mai deo hieu 3 Tuần qua

  tren ca tuyet voi

  Trả lời
 • Nguyễn thị thuỳ linh 1 Tháng qua

  Minh muôn giao tiếp dc tieng anh va học chắc ngư pháp! Khoang bao lâu va phi la bao nhiu

  Trả lời
 • Nguyễn Thu Hương 1 Tháng qua

  toi muon di thi tieng anh muon dat giai cao nhung toi so se duoc diem thap nho co ban toi noi cho toi biet ve " Thi Hien Tai Don" nen toi so bi diem thap nua. Thanh you Thi Hien Tai Don

  Trả lời
 • Dương 1 Tháng qua

  đc dễ hiểu

  Trả lời
 • huyền 1 Tháng qua

  very good

  Trả lời
 • Như Hoa 2 Tháng qua

  good

  Trả lời
 • quỳnh 2 Tháng qua

  trả hiểu 1 cái gì ?

  Trả lời
 • Dung 2 Tháng qua

  khong hieu

  Trả lời